La Fira de Calella a debat

Cartell de la primera edició (1981). Foto: www.firadecalella.cat

El 19 de setembre del 1981 es va inaugurar la primera Fira de Calella, que a la segona edició ja tindria l’afegitó de l’Alt Maresme. Una primera edició en què es va qüestionar el nom, segons les cròniques publicades a la Revista Estela que en el seu editorial, titulat “Una Fira…quasi perfecta”, deia, “no és correcte el títol donat a la Fira, ja que no és la primera que es fa” (feien referència a la Fira de Sant Miquel, com l’autèntica Fira). No obstant, la trobada va deixar satisfet tothom. Presentada com una exposició que volia “promoure la cultura i atraure els turistes de baixa temporada”, va ser un èxit pel que fa al nombre de visitants, tant “locals com de fora”.

Si ens remetem a l’editorial, encara hem de fer menció a dos aspectes més que per als editors de l’Estela justificaven el qualificatiu de “quasi perfecta”: la durada i la instal.lació d’un expositor mal vist. Pel que fa al primer, es diu textualment: “La Fira ha esdevingut curta en quant a la seva durada, per quin motiu ens atrevim a fer una proposta, pels anys venidors, si és que continua interessant celebrar-la per aquesta època. No seria possible per part de l’Ajuntament, conscienciar la indústria i demès rams en general per tal de traspassar un o dos dies de les vacances, segons s’escaigui la jornada festamajonera del 23 (Festa Minerva), per convertir la Fira en una atracció més de festa major? per quin motiu aquesta es veuria revitalitzada i coberta de més interès”. I pel que fa al segon aspecte, no va agradar la presència a la instal.lació, d’un “stand que no tenia res a veure amb la Fira, que per aquest motiu s’ha vist polititzada”. Entenem, que es devia a la presència d’un expositor d’algun partit polític.

El debat sobre la Fira i el seu model ha existit sempre. De fet, temes com el de la coincidència en dates de la Fira i la Festa Major de la Minerva, segueixen sent vigents. Després de l’última edició, en què el monogràfic de país convidat no es va fer (es va dedicar a l’esport), van quedar temes pendents a resoldre. És per això que a infocalella hem preparat un qüestionari que respondran a partir de dilluns (17 de setembre) i fins dijous (20 de setembre), els caps de les forces polítiques presents a l’Ajuntament de Calella: dilluns, Miquel Campoy (PP); dimarts, Cristina Gómez (ERC); dimecres, Josep Maria Juhé (PSC) i dijous Montserrat Candini (CiU). El qüestionari és el mateix per a tots i se’ls demanarà pel model, per la sostenibilitat econòmica o per la presència del comerç calellenc a la Fira, entre d’altres temes.

Share

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.