bandes rugoses

Segona mobilització veïnal pel soroll de les bandes rugoses del vial de l’autopista

Vial d'accés i sortida: la proximitat de les bandes rugoses amb les cases és ben notòria. Foto: carlespascual.cat

Després de gairebé un any i de forma molt lenta, la concessionària de l’autopista C32-Nord ha iniciat unes feines per evitar la contaminació acústica que genera les bandes rugoses situades a la calçada del vial d’entrada i sortida de l’autopista (al costat de les cases unifamiliars del districte 3 de Calella). La primera acció ha consistit en la poda d’una part de la vegetació que separa el carrer Joan Coromines del vial (a l’alçada del carrer Bisbe Plàcid Crous) i que va quedar morta amb les gelades de l’últim hivern. Aquest treball de neteja s’ha fet amb la idea que les plantes rebrotin i formin el que, des de la concessionària ens han batejat, com una “pantalla vegetal“. Es vol comprovar si amb els arbres crescuts, el soroll es redueix i la tranquil.litat veïnal no en queda afectada. La construcció d’una barrera artificial, amb pantalles insonores, no és la primera opció contemplada, però es podria tenir en compte en cas que la primera solució no funcioni. L’actuació es fa en base a l’estudi de soroll de la zona que diferents tècnics van fer en el seu moment. La decisió definitiva no depèn de la concessionària, sinó de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la titularitat del vial. Aquesta informació que us avancem serà traslladada en breu a l’Ajuntament de Calella, a través d’un escrit. Paral.lelament, els veïns de la zona més afectats pel soroll han començat una segona recollida de firmes perquè se’ls doni una solució.

ÀUDIO: L’opinió dels veïns sobre la “pantalla vegetal” que vol la concessionària (escolta’ls)

ENTREVISTA: Albert Torrent, tinent d’alcaldia de Seguretat i Serveis de Ciutat de l’Ajuntament de Calella (llegeix-la i escolta-la)

 

1 2 Scroll to top