Conveni de col.laboració amb la Sala Mozart de Calella

Façana de la Sala Mozart de Calella

L’equip de govern de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Calella tenia la intenció de sotmetre a l’aprovació del Ple ordinari d’aquest dijous, el conveni de col.laboració acordat amb la propietària de la Sala Mozart, Maria Teresa Salom. L’alcaldessa, Montserrat Candini ha fet us de la Junta de portaveus, per incloure un punt d’urgència que en permetés el debat. Però no hi ha hagut el quòrum necessari perquè la proposta prosperés. S’han donat més temps per parlar-ne. Les altres forces polítiques presents al consistori, PSC, ERC i PP, coneixen l’esborrany del conveni pactat amb els propietaris. Se’ls va convocar a una reunió en què hi van ser presents els socialistes, Emili Pérez i Joan Torrent, la republicana Cristina Gómez i el popular, Miquel Campoy.

El conveni de col.laboració té com a objectiu ‘el desenvolupament d’una programació cultural i recreativa, estable i continuada, a l’abast de tota la població’. Per tal que sigui possible, és necessària una rehabilitació de les instal.lacions de la Sala Mozart, que es faria en tres fases. Segons hem pogut saber, la primera, requereix d’una inversió pública d’uns 400.000 euros (aportació que es cobriria amb una part de la partida anual que la Diputació de Barcelona atorga als municipis). S’ha de trobar un consens entre totes les parts (Ajuntament i propietària) pel que fa a la durada del conveni, que encara no està fixada. El conveni necessita l’aprovació de les forces polítiques del consistori i per això ha de passar pel Ple. Amb tota probabilitat es debatrà en el següent ple municipal.

Share

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.