Joan Coromines: Josep Maria Juhé “hi ha coses que no s’han portat bé”

Projecte de la nova escola Salicrú a Joan Corominas

JOSEP MARIA JUHÉ. PORTAVEU DEL PSC A CALELLA

“En Jordi Sitjà va dir coses que eren certes. He de reconèixer que hi ha coses que no he portat bé”

 

Com estàs? Em fa l’efecte que vas acabar tocat després de l’últim Ple?
Sí, he de reconèixer que a l’últim Ple, amb l’argumentació que portàvem al voltant de la nova escola Salicrú no vam poder expressar allò que volíem. Em vaig trobar en un moment, sense poder argumentar el que havia de ser la rèplica al regidor Jordi Sitjà i, en part, és perquè va dir coses que eren certes. I per tant, hi ha un reconeixement, sobretot meu, que hi ha coses que no s’han portat bé.

Quines?
Sobretot, la part final de l’anterior mandat, hi va haver uns mesos en què no vam fer el que havíem de fer. Que és, mantenir una certa insistència en el tema de l’escola Salicrú, al voltant de la seva ubicació. I fer-ho des d’un doble vessant: de cara al Departament i també de cara a la comunitat educativa. Per tant, al consens polític i social de la nostra ciutat. Respecte al primer punt, hi va haver un canvi polític i el nou equip del Departament d’Ensenyament, a partir de la petició que va fer el nostre regidor d’Ensenyament, primer se li van anar donant llargues i finalment se li va denegar la reunió, no. Això va fer que… t’hauries d’haver sublevat d’alguna manera, perquè era un fet greu. I el que va fer, va ser tot el contrari: decaure en la nostra força per actuar en la direcció correcta. Que era assegurar que l’escola Salicrú es pogués fer. I respecte a la comunitat educativa i els partits polítics del plenari, no hi va haver la transmissió d’informació que teníem en què l’escola era possible ubicar-la al solar de Joan Coromines.

Reconeixent l’error, reconeixes també que has perdut la batalla?
No. Jo crec que el document que vam presentar al Ple és molt clar. Fa una cosa que mai ha fet l’equip de govern actual. Reconeix que hi ha dues ubicacions possibles, segons informes dels serveis tècnics municipals, que són els únics que existeixen. La carta que arriba des del Director General, nosaltres vam demostrar que no és un informe tècnic. És una valoració subjectiva i com a tal, es pot tenir present, però no és la que ha de definir si una ubicació és bona o no. La famosa denegació del Departament d’Ensenyament no existeix, perquè no hi ha hagut una petició formal des de l’Ajuntament i per això reconec que no es van fer les coses bé al final de l’anterior mandat respecte a aquest tema. I per tant, estem allà mateix, amb dos informes tècnics que diuen que l’escola és viable a la Fàbrica Llobet i al solar de Coromines. Som els únics que ho reconeixem. L’equip de govern ens diu que només hi ha una valoració i que l’altra no s’accepta per ningú. I afegeixo, si finalment s’aprova el que demanàvem nosaltres, que és la creació d’una comissió amb participació de tots els grups polítics, de la comunitat educativa i dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Calella, i es valoren els dos informes… si s’arriba a la conclusió que el solar no reuneix les mínimes condicions, igual que sóc tossut i ferm en allò que he de defensar, també sé reconèixer quan estic equivocat. I ja avanço que si es demostra que la nostra ubicació no és bona, seré el primer a reconèixer-ho.

Amb la insistència, no penses que la teva imatge personal pot quedar deteriorada de cara a la comunitat educativa?
Hi ha qui confon el ‘bonisme’ amb la consciència tranquil.la. I jo la tinc tranquil.la, i puc argumentar sempre el que he fet al poble i amb aquest tema també la vull tenir. I això, si m’afecta personalment a nivell d’imatge pública, no em preocupa mentre jo tingui la consciència tranquil.la.

La teva postura que defenses tan fermament és també compartida per la resta de membres del PSC de Calella?
Tenim una reunió per parlar-ne. Fins ara, ha estat així. Evidentment tot s’ha de discutir i avui suposo que es confirmarà si la línia que hem de seguir és o no és aquesta.

Hi ha veus discordants?
No, jo suposo que tot és fruit d’un debat i fins ara l’hem fet. Tots els documents que hem tret des del PSC han estat fruit del consens de tot el grup municipal i de tota l’Agrupació… Evidentment, el Ple de l’últim dijous va marcar un argumentari nou i un reconeixement de coses que no s’han fet bé, per part, sobretot meva. I per tant, vull que ho sàpiguen i que acabin decidint si seguim per aquesta línia o no.

Si la decisió és contrària, et planteges alguna decisió personal de futur?
Ho vaig dir quan em van preguntar fa uns mesos si havia decidit o no, continuar i tornar-me a presentar per a alcalde, que això no ho havia decidit. Que la meva opció és la de treballar pel poble i aprendre i crec que he après molt de dijous passat. I el meu treball i la meva perspectiva de futur està en funció del que vagi decidint la gent que està al meu voltant. En tot cas, a on estaré o no estaré, es decidirà en funció del que ells acabin decidint i del que vegi jo, a on puc aportar més.

Àudio: Entrevista a Josep Maria Juhé (escolta-la)

 

Share

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.