digitalització de les aules

La digitalització a l’escola Carles Salicrú

Una de les aules del CEIP Carles Salicrú, que disposa de la pissarra digital. Foto: carlespascual.cat

L’escola Carles Salicrú està treballant el desenvolupament del projecte TAC (Tecnologia per a l’aprenentatge i el coneixement). Com defineix el seu director, Javier Madrid, serà “el llibre de ruta de l’escola per implementar les noves tecnologies a partir del curs que ve”. I actualment, s’incideix en dues direccions: la formació del professorat en les noves tecnologies i disposar a les aules de les eines necessàries per tirar-lo endavant. Madrid reconeix mancances, “ni una, ni l’altra vessant estan completament definides”.

La formació del professorat
Moltes vegades, la inquietut del mestre per aprofundir en el coneixement de les noves tecnologies els fa ser autodidactes. Però, no tots tenen la mateixa predisposició a aprendre el que, fins ara és desconegut, però que serà l’eina del futur a les aules. I com reconeix Javier Madrid, moltes vegades és “per por”[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2013/02/Digitalitzacio-Javier-Madrid-1-formacio.mp3|titles=Javier Madrid “el mestre no ha de tenir por a incloure activitats digitals”]Actualment, l’escola Salicrú disposa de 25 portàtils, 23 ‘notebooks’ i una aula d’informàtica amb 23 equips. A més, 5 aules tenen pissarra digital i el cablatge del centre està fet a totes les classes de l’edifici central, que també estan dotades de servei wi-fi.

Ja s’apliquen les noves tecnologies

Javier Madrid té dubtes sobre la formació específica amb què surten les noves generacions de professors de les universitats. Deixa entreveure que potser, “els mestres en formació tenen professors que no són capaços d’ensenyar les didàctiques de les materies basades en les TAC”. Tot i que el centre encara no té tancat el seu projecte TAC, els alumnes ja s’introdueixen en les noves tecnologies

[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2013/02/Digitalitzacio-Javier-Madrid-2-projecte.mp3|titles=Javier Madrid “alguna de les activitats, necessàriament, ha d’estar basada en les noves tecnologies”]

La digitalització a l’Escola PIA

La digitalització de les aules: la tauleta gràfica substituirà la llibreta?

La digitalització de les aules: la tauleta gràfica substituirà la llibreta?

La digitalització de les aules els fa compatibles? Foto: carlespascual.cat

La implantació de les noves tecnologies a les aules arriba, tot i que de forma lenta. La supressió del programa 1×1 (un portàtil per alumne) als instituts catalans va suposar una frenada. Però tot i així, cada vegada és més gran l’oferta de continguts digitals per les escoles. La pissarra digital és un dels primers elements que s’ha fet familiar a les aules. Els ordinadors hi són, de fa temps, tot i que, majoritàriament en una aula diferenciada: l’aula d’informàtica. La tendència a la utilització de tauletes gràfiques com a eina d’aprenentatge a les escoles, tot i que encara molt embrionària, comença a fer camí. També a Catalunya, ja amb alguns casos d’escoles bressol i també de centres d’educació primària. Hem abordat la digitalització de les aules a Calella, fent una comparativa entre l’Escola PIA (concertada) i el Salicrú (pública). Hem demanat als seus directors, José Martín i Javier Madrid, i al Christian Negre (coordinador TIC, Tecnologia de la Informació i la Comunicació), en quin punt de digitalització es troben els seus centres.

S’utilitzen les TIC com a eines habituals d’aprenentatge? Quina reacció han tingut els mestres a tots els canvis tecnològics? Quins són a dia d’avui, els recursos més utilitzats a les aules de l’escola 2.0?

La digitalització a l’escola Carles Salicrú

La digitalització a l’escola PIA

 Scroll to top