#Llopasfera12: 7 emprenedors, 7 projectes

Foursquare

Smart City

APU

Contes Mòbils

Xavier Cáliz

Zona6

Calella TV

 

 

 

Per primera vegada un acte de la Llopasfera comptarà amb 7 ponents, un bon signe de la salut 2.0 que viu la ciutat de Calella. La sala on es farà l’acte comptarà amb una wi-fi gratuïta (amb un codi d’accés que serà entregat un cop es faci l’acreditació a l’acte) que ofereix la direcció de l’Hotel Bernat II. Per als usuaris de twitter, el seguiment puntual de les ponències es farà a través de l’etiqueta #Llopasfera12. Tot seguit, els protagonistes de l’acte, ens presenten breument el seu projecte.

#01XAVI ASPAS (@xaspas) PROJECTE: FOURSQUARE
“Introducció a un servei basat en localització web, aplicat a les xarxes socials: Foursquare. Com fer-lo servir a Calella”
[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2012/06/Xavi-Aspas.mp3|titles=Xavi Aspas (Foursquare)]

#02GUSTAVO DEL OLMO (@gustavodelolmo) PROJECTE: SMART CITIES
“Geolocalització i sensorització. Desenvolupament i implementació de solucions per a les ciutats del futur: seguretat i eficiència”
[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2012/06/Gustavo-del-Olmo.mp3|titles=Gustavo del Olmo (Smart Cities)]

#03GABRIEL BELVEDERE. PROJECTE: APU
“Una millor comprensió de l’entorn basant-se en les noves tecnologies que aporten els dispositius mòbils”[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2012/06/Gabriel-Belvedere.mp3|titles=Gabriel Belvedere (APU)]

#04SARAH LARIOS. PROJECTE: CONTES MÒBILS
“Sèrie de contes per a fomentar l’ús de dispositius tàctils en l’esbarjo i l’educació dels infants”[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2012/06/Sarah-Larios.mp3|titles=Sarah Larios (Contes mòbils)]

#05XAVIER CÀLIZ (@xaviercaliz) PROJECTE: DINOTS
“Divagacions incertes i ninots. Història i ciència amb ironia per fer somriure amb fets que no tenen perquè haver estat divertits, però han estat, i millor prendre-s’ho bé”[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2012/06/Xavier-Caliz.mp3|titles=Xavier Caliz (Dinots)]

#06JOSÉ CASANOVA (@Zona6calella) PROJECTE: ZONA6 BEACH BAR
“L’aposta pels canals 2.0 com a mitjà per afavorir la comunicació amb els clients d’un bar de platja”[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2012/06/Jose-Casanova.mp3|titles=José Casanova (Zona6 Beach Bar)]

#07JORDI BOTA (@RadioCalellaTV) PROJECTE: LA NOVA CALELLA TELEVISIÓ
“Eixos bàsics del nou projecte de televisió local adaptada als nous temps i als formats digitals que ofereix la xarxa 2.0″[audio:https://www.carlespascual.cat/wp-content/uploads/2012/06/Jordi-Bota.mp3|titles=Jordi Bota (la nova Calella Televisió)]

Notícia: La Llopasfera, del sopar d’amics a la degustació per als assistents (llegeix-la)

Opinió: Inquietud local a la immensitat de la xarxa, per Josep Barri (llegeix-lo)

Share

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.