Calella tindrà una escola del mar i espai a la platja per a les entitats aquàtiques

Feina d'instal.lació d'un dels mòduls prefabricats (dimensions, 6 x 2,5 x 3,30). Foto: carlespascual.catEl deute històric d’un equipament municipal a la platja per als clubs calellencs d’esports nàutics ha quedat resolt. Dos mòduls prefabricats ocupen ja un espai d’uns 30 metres quadrats a la part en desús que la família Marrè té en concessió al costat del Restaurant La Gavina. Aquesta acció dóna una resposta, de moment provisional, a la reivindicació que, engegada principalment des del Club Esportiu de Vela Calella, les entitats d’esports nàutics disposin d’una zona permanent a la platja. Per guardar el material (el més sensible i alhora també, el més voluminós), però també per potenciar les activitats marítimes entre la població. Per això, es crearà l’Escola del Mar.

Des del setembre del 2012, s’han mantingut diferents reunions amb els actors implicats. Els clubs interessats -Club Esportiu Vela Calella, el Club Esportiu Subaquàtic i representants d’entitats que exploten diferents activitats esportives a la platja-, i Costes, tant a nivell de la Generalitat com de Madrid.

Gairebé sense marges per al pas del camió. Foto: carlespascual.catLes feines d’instal.lació, a càrrec de l’empresa DUPI Prefabricats, han requerit de dos camions grua i un altre per al transport dels 2.000 quilos que pesa cadascún dels mòduls. A la dificultat de moure el camió per la sorra, s’hi ha afegit l’estret pas entre el camp de futbol de mar i el mur que delimita el terreny de la Gabina.

Xavier Arnijas, el tinent d’Alcaldia, ha estat treballant des de fa un any el projecte i ha portat totes les gestions amb la família Marrè i amb les entitats interessades. Alguna d’elles, durant el procés, ha mostrat certa inquietut per veure que s’apropava l’estiu i no disposaven d’una solució Modul entitats Arnijas 1 (temporal)

A partir d’ara, s’encarregaran unes gàbies interiors que serviran per ordenar el material dins els mòduls. A l’espai, tant podran optar les entitats com els particulars. El servei no té cap cost per als demandants. S’anirà distribuint en funció de la demanda, tot i que es valorarà el fet que qui el demani estigui disposat a la compartició amb altra gent.

Una escola del mar
El projecte inicial, amb la instal.lació dels mòduls, no es quedarà aquí. La cessió del terreny per part de la famíla Marrè és, de moment, provisional. Quan s’hagin tancat tots els tràmits, es convertirà en una renúncia en favor de l’Ajuntament de Calella. Un cop el consistori pugui gestionar l’espai, el projecte evolucionarà cap a la creació d’una escola del mar. En principi, es voldria que fossin les mateixes entitats aquàtiques de Calella les que assumeixin l’ensenyament. A més de l’escola, no es descarten també altres accions de futur Modul entitats Arnijas 3 (escola del mar)

L’espai quedarà obert al mar
Quan s’hagi oficialitzat la renúncia a la concessió per part de la famíla Marrè, la segona part del projecte preveu que els murs que delimiten l’espai del Restaurant La Gavina, vagin a terra. La voluntat és la d’eliminar les barreres arquitectòniques i adequar la zona amb un espai ajardinat. Aquesta segona fase està pendent d’uns últims tràmits que s’han de passar, tot i que els membres de l’oposició ja n’han estat informats i la intenció seria que en el pròxim ple municipal (25 de juliol) es pogués anunciar Modul entitats Arnijas 2 (murs terra)

ARTICLES RELACIONATS
Calella reordena la façana marítima
La caseta dels pescadors rememorarà la història de la pesca a Calella

Share

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.